Openingsdata

Camping: 29/03 tot 30/09
Appartementen: hele jaar

Mail ons

info@decouter.nl

Privacyverklaring

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.decouter.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Aanduiding

Waar in deze Privacyverklaring sprake is van De Couter wordt steeds bedoeld: De Couter Mini-Camping / Appartementen, Groeneweg 1, 4525 LV Retranchement. KvK: 20150356

Alle contacten via: info@decouter.nl

Persoonsgegevens

De Couter verwerkt onderstaande persoonsgegevens in de administratie. De gegevens worden verwerkt in het boekingssysteem:

 • Voornaam / Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum / Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

Bovenstaande gegevens worden door De Couter uitsluitend gebruikt om de bedrijfsdoelen te kunnen realiseren:

 • Het verzenden van overeenkomsten, reglementen en noodzakelijke informatie.
 • Het afhandelingen van betalingen.
 • Overige contacten met u om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief / informatie / aanbiedingen.

Minderjarigen

Als u van mening bent, dat wij zonder uw instemming gegevens verwerken van onder uw verantwoordelijkheid vallende minderjarige personen, neem dan contact met ons op!

Medische gegevens

In het geval dat u aan ons relevante medische gegevens verstrekt om uw verblijf op De Couter mogelijk te maken, dan worden ook deze gegevens in onze administratie opgenomen. Heeft u hier tegen bezwaar, neem dan contact met ons op. Wij zullen deze gegevens dan meteen verwijderen.

Bewaartermijn

De Couter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de bedrijfsdoelen te realiseren. (In de praktijk komt dit overeen met de wettelijke termijn van 7 jaar die de overheid (rijksbelastingen / gemeentelijke belastingen) aan ons oplegt)

Delen met derden

De Couter deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit ons door wettelijke verplichtingen wordt opgelegd.

Gegevens beheren

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door De Couter niet langer toe te staan. Een verzoek om correctie of verwijdering van uw gegevens kunnen wij alleen in behandeling nemen als uit documentatie onomstotelijk vaststaat dat u daadwerkelijk de rechthebbende bent.

Bescherming van uw gegevens

De Couter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Beveiligingscamera’s

De Couter maakt gebruik van beveiligingscamera’s ter bescherming van uw en onze eigendommen. De beelden worden slechts bekeken als hiervoor een aanleiding is. (b.v. ter controle van beschadigingen / ontvreemdingen). De camerabeelden worden onder geen beding met een derde partij gedeeld. (tenzij wettelijke bepalingen ons daartoe verplichten)

Foto’s / video’s

De Couter maakt foto’s en video’s van activiteiten tijdens het verblijf en tijdens activiteiten. Deze beelden zijn uitsluitend bestemd voor promotiedoeleinden (advertenties, website, folder, social media e.d.).

Indien u bezwaar heeft dat u en/of aan u toevertrouwde minderjarige personen op deze beelden staan, geef dat dan aan ons door zodat wij deze beelden kunnen verwijderen.

Website

De website van De Couter maakt gebruik van functionele cookies, noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Het beheer van cookies (een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer) regelt u via de persoonlijke instellingen op uw computer, tablet of smartphone.

Huurovereenkomst

Door een huurovereenkomst te sluiten met De Couter, accepteert u deze privacy regels.